Serviciul de auditare este complet GRATUIT, are ca scop evaluarea companiei dvs. pe domeniul informatic actual si propunerea de modificari pozitive in evidentierea unor standarde inalte si de calitate.

Se executa o verificare a functionalitatii dispozitivelor din punct de vedere hardware si software prin care va rezulta starea fiecaruia. Sunt presupuse diagnosticari amanuntite, evaluari ale performantelor, urmarirea structurii de retea, vulnerabilitati in securitate, fiind recomandate anumite schimbari pentru dezvoltarea unui randament ridicat al sistemului informatic, simplificarea activitatii si eficientizarea timpului de lucru.

Vom analiza toate aspectele infrastructurii si se va genera un raport detaliat prin care scoatem in evidenta modificarile necesare.

Cu ajutorul auditarii, puteti observa la ce nivel informatic se afla compania dvs.